Српски | Srpski | English

потрошни материјал и ситан инвентар М-28/2018

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. ЈН М-28/2018.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – потрошни материјал и ситан инвентар за потребе процедуре
акредитације Универзитетске дечје клиике

Poziv za podnošenje ponuda, ЈН М 28-2018
Кonkursna dokumentacija, JN M-28-2018
Izmena 1, ЈН М-28-2018, Konkursna dokumentacija
Odgovor 1, JN M-28-2018

Izmena 2, Konkursna dokumentacija ЈН М-28-2018
Оbaveštenje o produženju roka, JN M-28-2018
Odgovor 2, JN M-28-2018
Обавештење о продужењу рока за поднoшење понуда
Оbaveštenje o zaključenju ugovora – Seibl
Оbaveštenje o zaključenju ugovora – ART PRES, JN M-28-2018
Оbaveštenje o zaključenom ugovoru – Fiducia

Обавештење о закљученом уговору – Plastik Gogić, JN M-28-2018