Српски | Srpski | English

потрошни материјал и ситан инвентар М-21/2018

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. ЈН М-21/2018.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – потрошни материјал и ситан инвентар за потребе процедуре
акредитације Универзитетске дечје клиике.

Poziv za podnošenje ponuda, ЈН М 21-2018
Коnkursna dokumentacija, ЈН M-21-2018
Odgovor 1, JN M-21-2018

ИЗМЕНА 1 – Конкурсне документације, ЈН M-21-2018 konačno
Obavestenje o produzenju roka, JN M-21-2018
ИЗМЕНА 2 – Конкурсне документације, ЈН M-21-2018 konačno
ИЗМЕНА 3 – Конкурсне документације, ЈН M-21-2018 konačno
Odluka o dodeli ugovora, JN M-21-2018

Odluka o obustavi postupka, JN M-21-2018,0