Српски | Srpski | English

Потрoшни лабораторијски материјал за апарат – Vitec 2 compact В-22/2019

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-22/2019, није обликован по партијама.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – Потрoшни лабораторијски материјал за апарат – Vitec 2
compact

Poziv za podnosenje ponuda, JN V-22-2018
Konkursna dokumentacija, V-22-2019
Odluka o dodeli ugovora, JN V-22-19
Обавештење о закљученом уговору