Српски | Srpski | English

Потрoшни лабораторијски материјал за апарат – Vitec 2 compact В-71/2017

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-71/2017, није обликован по партијама.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – Потрoшни лабораторијски материјал за апарат – Vitec 2
compact

Poziv za podnosenje ponuda, JN V-71-2017
Konkursna dokumentacija, JN V-71-2017
Odluka o dodeli ugovora, JN V-71-2017
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ v-71-2017 yunycom