Ћирилица / Latinica

Прегледи који се директно заказују

Центар за хирургију

Прегледи који се не заказују уобичајеним путем су:
1. Магнетна резонанца (МР) – не постоји директно заказивање сем ако има налаз лекара специјалисте и то на тел.011/2060-606 у периоду од 8 до 9 часова.

2. Компјутеризована томографија (ЦТ) се заказује на број телефона 011/2060-605 у периоду од 8 до 9 часова.

3. Микциона уретроцистографија (МУЦГ), интравенска пијелографија (ИВП) и иригографија се заказују на број телефона 011/2060-601, пре подне.

4. Електрофизиолошка испитивања (ЕМГ, ВЕП и СЕП) се заказују на број телефона 011/2060-629, пре подне.

5. Холтер ЕКГ и тест оптерећења (на захтев кардиолога) се заказује на број телефона 011/2060-682, понедељком у периоду од 8.00 до 9.30 часова.

6. Фетална ехокардиографија се заказује на број телефона 011/2060-680.

7. Трансезофагеална ехокардиографија се заказује на број телефона 011/2060-680.

8. Генетичка испитивања се заказују на број телефона генетичке амбуланте 011-2060-772. или упит на маил удкгенетика@удк.бг.ац.рс

9. Електро енцелографија (ЕЕГ) се заказује на број телефона 011/2060-677 у периоду од 12 до 14 часова.

10. Холтер притиска (на захтев нефролога) се заказује радним даном на број телефона 011/2060-705, у периоду од 7.30 до 8.00 часова.

11. Холтер притиска (на захтев кардиолога) се заказује радним даном на број телефона 011/2060-683, у периоду од 7.30 до 8.30 часова.

12. Прегледи код клиничког психолога се заказују на број телефона 011 20 60 689 или лично у амбуланти 227. Консултације психолога се могу заказти и путем мејла: irena@udk.bg.ac.rs 

13. Прегледи код анестезиолога се заказују на број телефона 011/2060620. од 11,00  до 13,30 часова