Српски | Srpski | English

Преговарачки поступак П-05/2014

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понудa
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – „Лекови у здравственој установи – лек бусулфан и мелфалан”,
број П-05/2014.

 

Покретање поступка

Конкурсна документација