Ћирилица / Latinica

ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Центар за хирургију

На основу члана 59. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012)
УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
Београд, ул. Тиршова бр. 10
о б ј а в љ у ј е
ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ     Претходно обавештење