Ћирилица / Latinica

Проф. др Душица Симић

Пронађите доктора

Одаберите поље за претрагу

 

Област делатности (интересовања): анестезиологија, интензивна терапија, реанимација, терапија акутног и хроничног бола

Чланство у струковним организацијама (асоцијацијама):

–   оснивач и председник дечјих анестезиолога и интезивиста Србије (УДАИС)
–   председник Комитета за педијатријску анестезију при светској федерацији анестезиолошких удружења ( WFSA)
–   европско удружење анестезиолога (ESA)
–   европско удружење за парентералну и ентералну исхрану ( ESPEN)
–   европско удружење дечјих анестезиолога (ESPA) где је члан Актива националних представника     ( ACORNS)
–   интернационални центар за едукацију у анестезији ( IATC)
–   европска фондација за добру клиничку праксу ( EFGCP)
–   председништво Секције за анестезиологију, реанимацију и интензивну терапију (СЛД)
–  председништво Удружења анестезиолога и интензивиста Србије
–   секција за интензивну негу и терапију у педијатрији (СЛД)

Научно-истраживачка делатност (област научноистраживачког рада):

специјалиста анестезиологије и реанимације 1987. године
магистрирала 1991. године
докторирала 1993. године
примаријус од 1997. године
професор од 03.12.2013.
специјалиста медецине бола од 2017. године
нациолнални координатор у европској студији APRICOT
у управном одбору европске студије NECTARINE

Биографија:

год. завршила Медицински факултет у Београду са просеком 9,12.

Од 22.03.1984. запослена на Универзитетској дечјој клиници.

19.06.1987.год. положила специјалистички испит из анестезиологије са реаниматологијом са одличним успехом..

Од 1994.год. на месту шефа одсека Службе анестезије за дијагностичке процедуре и тада уводи савремене методе регионалне анестезије у педијатријску анестезиолошку праксу.

Од 2001.год. ради на месту Начелника хирушке Јединице интензивног лечења.

У звање асистента на Медицинском факултету изабрана у марту 1999.год., (реизбор 01.03.2007.), доцента 2008.год. , а професора 03.12.2013.

2014/15 год. уписала субспецијализацију из Медицине бола

Заменик је шефа Катедре за анестезиологију, реанимацију и интензивну терапију од 2009.год.

Усавршавања:

1991 Универзитетска Sophia Childrens Hospital у Ротердаму, Холандија

1995Agia Sophia у Атини, Грчка

Током 2002.год. усавршавање из клиничке исхране (Advanced Course on Clinical Nutrition) у Мастрихту, Холандија и Бону, Немачка.

The EFGCP Wokshop on Paediatric Research and Paediatric Drug Development, Београд, Србија

2006Asklepios Клиника у St Augustinu, Немачка

Током 2006. и 2007.год завршила Едукацију будућих европских едукатора у Братислави, Словачка (Dr Gabriel Gurman), као један од пројеката светске федерације анестезиолошких удружења (WFSA).

2007 FCCS Fundamental Critical Care Support, Вршац, Србија

GCP Course, ARCP, Београд, Србија

2008.год. TEMPUS пројекат Paliative Pain Managemant ( Србија, Италија, Француска).

До сада организовала седам летњих Интернационалних школа дечје анестезије, 2 прва састанка анестезилолошке секције СЛД-а на Дечјој клиници, 2005.-те и 2006.-те год. као и броје семинаре о реанимацији деце, болу итд. Један од организатора IV семинара FEEA као и бројних конгреса. Председник је организационог комитета Европског конгреса дечјих анестезиолога који ће се одржати у Београду 2016.год.

Била је предавач на Интернационалној школи за едукацију наставника у анестезији, Педијатријској школи која се одржава сваке године, као и на бројним семинарима Континуиране медицинске едукације.

Више пута је била предавач по позиву у иностранству ( Немачка, Велика Британија, Грчка, Румунија, Република Српска, Федерација Босне и Херцеговине, Македонија).

Аутор је књиге Основи дечје анестезије (два издања), уредник књиге Новине у дечјој анестезији, аутор више поглавља у разним књигама из области анестезије и хирургије и аутор четири поглавља у DAS –овим свескама. Публиковала преко 150 апстраката и радова у целини од којих је 5 објављено у Pediatric anesthesia.

Рецезент је у ,,Српском Архиву ,, , ,, Анестезија и интензивна терапија ,, и Pediatric anesthesia.

Именована је 2011.год за координатора за Србију за размене лекара и сестара између немачких и српских болница.

Добитник је бројних домаћих и интернационалних награда и признања.