Ћирилица / Latinica

Проф. др Зоран Радојичић

Пронађите доктора

Одаберите поље за претрагу

Ужа специјалност (субспецијализација): Дечја урологија

Област делатности (интересовања): Дечја урологија

Наставно звање: Професор Медицинског факултета Универзитета у Београду, катедра хирургије

Руководећа функција: Генерални директор Универзитетске дечје клинике

Едукација и квалификација:
1983-89 Медицински Факултет, Универзитет у Београду
1998 – магистрирао на Медицинском Факултету у Београду, теза под називом: „Одређивање васкуларизације хипоспадиформног препуцијума и њен практични значај“.
2006 -докторирао на Медицинском Факултету у Београду, теза под називом: „Значај скора дисфункције доњег уротракта у терапији и прогнози везикоуретералног рефлукса“.

Професионално усавршавање
1997, Department of Pediatric Urology, at The Babies and Children’s Hospital of New York, Columbia Presbyterian Medical Center, dr Terry W. Hensle New York, USA.
1997 Department of Pediatric Surgery, Schneider Children s Hospital, Long Island Jewish Medical Center, Long Island, New York, USA.
2003 Urodynamic Training Course, Professor J.C. Djurhus, Department of Pediatric Urology, Skelby Hospital, Arhus, Denmark.
2005, Department of Pediatric Urology, at The Babies and Children’s Hospital of New York, Columbia Presbyterian Medical Center, dr Kenet Glasberga New York, USA.
2009, Department of Pediatric Urology, Westchester Medical Center, Valhalla, NY
Nyack Hospital, Nyack, Israel Franco, M.D New York, USA.

Публикације:
Peer review journals
1. Radojičić, Z., and Perović, S.: Classification of prepuce in hypospadias according morphological abnormalities and their impact on hypospadias repair. J Urol. 172: 301-304, 2004.
2. Radojičić, Z., Perović,S., Đorđević, M., Đaković, N., Vukadinović, V. „Pseudospongiplasty“ in the repair of urethral diverticulum. Brit J Urol. 94: 126-130, 2004.
3. Radojičić,Z., Perović., S., Bumbasirević, M and Vukadinović, V.: Refluxive megaureter for a Mitrofanoff channel using an extravesical detrusor tunneling procedure. J Urol. 174: 693-695, 2005.
4. Radojičić,Z., Perović, S., and Stojanoski, K.: Calibration and dilatation with topical corticosteroid in the treatment of stenosis of neourethral meatus after hypospadias repair. Brit J Urol. 97: 166-168, 2006.
5. Radojičić,Z., Perović, S. and Milić.N: Is it reasonable to treat refractory voiding dysfunction in children WITH botulinum A toxin? J Urol. 176 (1):332-336, 2006.
6. Radojičić, Z.: Editorilal comment. J Urol. Oct; 178 (4 Pt 2): 1779-80. 2007.
7. Radojičić, Z.: Editorilal comment. J Urol. Dec; 178 (6): 2602-3, 2007.
8. Perović S and Radojicić Z.: Vascularisatio of the hypospadiac prepuce and its impact on hypospadias repair. J Urol. 169: 1098-1101, 2003.
9. Perović,S., Radojičić, Z., Đorđević, M., Vukadinović, V.,: Enlargement and sculpturing of small and/or deformed glans. J Urol. 170 (4): 1686-1690, 2003 .
10. Radojičić, Z., Perović,S. Đinović, R. and Vuković M. P.: Buccal mucosa grafts for repair of stenotic catheterisable continent stoma. J Urol. 180: 1767-1769, 2008.
11. Radojičić Z, Basta-Jovanović G, Dimitrijević I, Radojević-Škodrić S, Arsić D, Kalezić N, Perović S. Fibroepithelial polyp of the upper third of ureter. ANZ J Surg. 78(8):718, 2008
12. Radojičić Z, Vukadinović V, Smoljanić Z, Pavićević P, Ducić S, Janić N, Janjić A, Perović S.:Minimally invasive inguinal technique for the management of duplex ureteric anomaly. BJU Int. 108(10):1660, 2011
13. Radojičić. Z , Dialogues in Pediatric Urology FROM THE EDITOR Anthony A. Caldamone, M.D. Volume 31, Number 1December, 2009 Treatment Approaches in Children with Challenging Lower Urinary Tract Dysfunction.

Peer review abstracts:
1. Radojicic, Z., Scepanovic, D., Cetkovic, M., Perovic,S.: Vascularisation of the hypospadiac prepuce and its significance in hypospadias repair. Joint meeting American Academy of Pediatrics-sectio on urology and ESPU 7-10 june, Tours, France, Supl. Brit J Urol. 85 (4): p 50, 2000.
2. Radojicic, Z., Perovic,S ., Scepanovic, D., Cetkovic, M.: Morfology of the hypospadiac prepuce and its impact to hypospadias repair. XIIth ESPU meeting and 3rd ICCS Congress 26-29 Aplril, 2001, Ararhus, Denmark, Supl. Brit J Urol. 87 (1): p 21, 2001.
3. Radojicic, Z., Stojanoski, K., Perovic,S .: Topical oestrogen and calibration or dilatation in the treatment of neourethra in hypospadias repair. XIIIth ESPU meeting 11-13 April, 2002, Budapest, Hungary, Supl. Brit J Urol. 89 (2): p 73, 2002.
4. Radojicic, Z., Djordjevic, M., Vukadinovic, V., Perovic,S.: Enlargement and sculpturing of small and/or deformed glans. 2002 National Conference and Exibition American Academy of Pediatrics-Section on Urology, Boston, MA, Octobar 18-21, 2002. (Podium presentation 5 minute, Abstract book)
5. Perovic, S., and Radojicic,Z.: Refluxive megaureter for a Mitrofanoff channel using an extravesical detrusor tunneling procedure. XV ESPU meeting 21-24 Aplril, 2004, Regensburg, Germany, Supl. Brit J Urol. 93 (2): p 29,2004.
6. Radojicic,Z., and Perovic, S.: Is it reasonable to treat refractory voiding dysfunction in children WITH botulinum A toxin? ICCS meeting, September 2004, Gent, Belgium, Abstract book, 2004.
7. Radojicic,Z., and Perovic, S.: Histological characteristics of taken graft of buccal mucosa. XV II ESPU meeting 27-29 Aplril, 2006, Athenae, Supl. Ped J Urol. 2 (2): p 78-137, 2006.
8. Radojicic, Z., V., Perovic,S. and Djinovic, R.: Buccal mucosa grafts for repair of stenotic catheterisable continent stoma. 2007 National Conference and Exhibition American Academy of Pediatrics-Section on Urology, San Francisco, MA, October 26-29, 2007. (Podium presentation 5 minute, Abstract book)
9. Radojicic ZI, Vukadinovic V, Perovic SV and Djordjevic M. Minimally Invasive Inguinal Approach for the Separation of Ureteral Distal Part in Duplex Systems Extravesical Ureterocystoneostomy
only of the Pathologically Involved Ureter. 2009 National Conference and Exibition American Academy of Pediatrics-Section on Urology, Washington DC, Octobar 18-21, 2009. (Podium presentation 5 minute, Abstract book)

Поглавље у књигама и монографијама
1. Радојичић З. Дисфункција доњег уротракта. У „Конгениталне аномалије и обољења репродуктивних органа развојног доба.“ Добановачка Д, и сарадници, Нови Сад, Леонардо, 2007.
2.  Радојичић З. Дечја урологија У: Проф. др Живан Максимовић и сарадници, Хирургија за студенте, Медицински факултет Универзитета у Београду CIBID, Београд, 2008, 251-1, 913-918
3.Вукадиновић В. Голубовић З, Милановић Д, Радојичић З, Ђорђевић М, Сретеновић А, Смољанић Ж, Павићевић П, Абрамовић Д. Дечја хируршка пропедевтика, Медицински Факултет Универзитета у Београду, CIBID, Београд, 2010.