Ћирилица / Latinica

Проф. др Марина Атанасковић-Марковић

Пронађите доктора

Одаберите поље за претрагу

Ужа специјалност: Aлергологија

Област делатности: Aлергологија

Наставно звање: Професор Медицинског факултета Универзитета у Београду, катедра педијатрије

Научно-истраживачка делатност: Медикаментозна и нутритивна алергија

Чланство у струковним организацијама:
1. Српско лекарско друштво
2. УАКИС (удружење алерголога и клиничких имунолога Србије)
3. EAACI (European Academy of Allergology and Clinical Immunology)
4. BSACI (British Society for Allergy & Clinical Immunology)
5. ACAAI (American collage of allergy, asthma and immunology)
6. WAO (World Allergy Organisation)
7. ENDA (European Network for Drug Allergy)
8. WONDA (World Network for Drug Allergy)

Биографија:
Рођена је 19.01.1969. год. у Београду. Медицински факултет уписала 1987. год. у Београду, а завршила фебруара 1993. год. са просечном оценом 9.03 и оценом 10.0 са завршног испита. Од 1994. год. ради на на Универзитетској дечјој клиници у Београду. Одбранила је магистарску тезу 1996. год. на Медицинском факултету у Београду. Положила је специјалистички испит из педијатрије 1997. год. са одличним успехом. Одбранила је докторску дисертацију 2001. год. на Медицинском факултету у Београду.Рад уже специјализације одбранила је 2002. год. и тиме стекла стручни назив специјалисте из алергологије. Децамбра месеца 2005. године стекла је научно звање Научни сарадник за област педијатрија-алергологија на Медицинском факултету Универзитета у Београду. Марта 2007. године изабрана је за сарадника – асистента за ужу научму област Педијатра на Медицинском факултету Универзитета у Београду. Ужу специјализацију при Европској академији за алергологију и клиничку имунологију „Education and Training Committee-Pediatric Allergology and the Section on Pediatrics of the Europen Academy of Allergy and Clinical Immunology“ завршила је 2007. год. и тиме је стекла стручни назив Европски педијатар алерголог. 2001. год. боравила је код Prof. dr Alessandro Fiocchi на алерголошком оделењу The Fatebenefratrlli-Melloni Hospital у Милану. Године 2005. и 2006. боравила је у INSERM (Institut national de la sante de la recherche medicale) у Нансију, у имуногенетској лабораторији код prof dr J-L Gueant и у дневној алерголошкој болници при Faculte de medecine de Nancy код Prof dr A Barbaud.
Континуирано усавршавање из области алергологије и клиничке имунологије могло би се сумирати на следећи начин:

1. Конгреси: Охрид/1996, Манчестер/1996, Родос/1997, Бирминген/1998, Брисел/1999, Таормина/2000, Лисабон/2000, Фиренца/2000, Берлин/2001, Напуљ/2002, Париз/2003, Ванкувер/2003, Амстердам/2004, Минхен/2005, Беч/2006, Готебург/2007, Барселона/2008, Париз/2008, Варшава/2009, Буенос Аирес/2009, Лондон/2010, Рим/2010.

2. Симпозијуми: Давос/1998, Милано/2001, Венеција/2001, Женева/2003, Праг/2005, Ливерпул/2006, Београд/ 2008, Мантова /2008, Венеција/2009.

3. Семинари: Рим/1999, Палић/2002, Београд/2008.

4. Летње школе: Будимпешта/1998, Украјна/2001.

5. Workshop: Беч/1997, Праг 2005.

Објављени радови:
Рад у часопису који је индексиран у Current Contents-у (CC) или Science Citation Intex-у (SCI):
1. Гавровић-Јанкуловић М, Ћирковић Т, Вучковић О, Атанасковић-Марковић М, Петерсен А, Гојгић Г, Буразер Л, Јанков Р М. Biochemical characterization of thaumatin-like kiwi allergen. J Allergy Clin Immunol 2002;110:805-810.
2. Атанасковић-Марковић М, Ћирковић Величковић Т, Гавровић-Јанкуловић М, Вучковић О, Несторовић Б.. Immediate allergic reactions to cephalosporins and penicillins and their cross-reactivity in children. Pediatr Allergy and Immunol 2005;16:341-347.
3. Гавровић-Јанкуловић М, Половић Н, Присић С, Јанков Р М., Атанасковић-Марковић М, Вучковић О, Ћирковић Величковић Т. Allergenic potency of kiwi fruit during fruit development. Food Agr Immunol 2005;16:117-128.
4. Ћирковић Величковић Т, Половић Н, Гавровић-Јанкуловић М, Буразер Л, Ђерговић Петровић Д, Вучковић О, Дробњак О, Спорчић З, Атанасковић-Марковић М, Јанков Р. Artemisia vulgaris pollen allergoids digestibility in the simulated conditions of the gastrointerstinal tract. J Serb Chem Soc 2006;71:879-888.
5. Половић Н, Блануса М, Гавровић-Јанкуловић М, Атанасковић-Марковић М, Буразер Л, Јанков Р, Ћирковић Величковић Т. A matrix effect in pectin-rich fruits hampers digestion of allergen by pepsin in vivo and in vitro.Clin Exp Allergy 2007 ;37:764-771.
6. Чутурило Г, Дракулић Д, Стевановић М, Јовановић И, Ђукиц М, Милетић-Грковић С, Атанасковић-Марковић М. A rare association of interrputed aortic arch type C and microdeletion 22q11.2. Eur J Pediatr. 2008;167:1195-1198.
7. Чутурило Г, Јовановић И, Вукомановић Г, Ђукић М, Стефановић И, Атансковић-Марковић М. Prenatal growth retardation, microcephaly, and eyecoloboma in infant with multiple congenital anomalies: further delineation of presumed new dysmorphic syndrome. Birth Defects Res A Clin Mol Teratol. 2008;82:166-168.
8. Атанасковић-Марковић М, Гаета Ф, Међо Б, Виола М, Несторовић Б, Романо А. Tolerability of meropenem in children with IgE-mediated hypersensitivity to penicillin. Allergy 2008;63:237-240.
9. Blanca M, Romano A, Torres MJ, Férnandez J, Mayorga C, Rodriguez J, Demoly P, Bousquet PJ, Merk HF, Sanz ML, Ott H, Atanasković-Marković M. Update on the evaluation of hypersensitivity reactions to betalactams. Allergy 2009;64:183-193.
10. Bousquet PJ, Demoly P, Romano A, Aberer W, Bircher A, Blanca M, Brockow K, Pichler W, Torres MJ, Terreehorst I, Arnoux B, Atanaskovic-Markovic M, Barbaud A, Bijl A, Bonadonna P, Burney PG, Caimmi S, Canonica GW, Cernadas J, Dahlen B, Daures JP, Fernandez J, Gomes E, Gueant JL, Kowalski ML, Kvedariene V, Mertes PM, Martins P, Nizankowska-Mogilnicka E, Papadopoulos N, Ponvert C, Pirmohamed M, Ring J, Salapatas M, Sanz ML, Szczeklik A, Van Ganse E, De Weck AL, Zuberbier T, Merk HF, Sachs B, Sidoroff A; Global Allergy, Asthma European Network (GALEN) and Drug Allergy and Hypersensitivity Database (DAHD) and the European Network for Drug Allergy (ENDA). Pharmacovigilance of drug allergy and hypersensitivity using ENDA-DAHD database and the GALEN platform. The Galenda project. Allergy 2009;64:194-203.
11. Миловановић К, Буразер Л, Вучковић О, Атанасковић-Марковић М, Ћирковић Величковић Т, Јанков Р, Гавровић-Јанкуловиц М. Isolation and characterization of the 68 kD allergen from house dust mite Dermatophagoides pteronyssinus. J serb Chem soc 2009;74 :513-522.
12. Станић Д, Monogioudi E, Dilek E, Радосављевић Ј, Атанасковић-Матковић М, Вучковић О, Raija L, Mattinen M, Buchert J, Ћирковић Величковић Т. Digestibility and allergenicity assessment of enzymatically crosslinked -casein. Mol. Nurt. Food. Res 2010;54:1273-1284.
13. Атанасковић-Марковић М, Живановић М, Гавровић-Јанкуловић М, Ћирковић Величковић Т, Ђурић Војислав, Санковић Бабић С, Несторовић Б. Пољупцем изазвана анафилактичка реакција. Srp Arh Celok Lek 2010;138:498-501.
14. Tantoush Z, Станић Д, Стојадиновић М, Огњеновоћ Ј, Михајловић Л, Атанасковић-Марковић М, Чирковић Величковић Т. Digestibility and allergenicity of β-lactoglobulin following laccase-mediated cross-linking in the presence of sour cherry phenolics. Food Chemistry 2011; 125(1):84-91

Letter, Short note u часопису који је индексиран у Current Contents-у (CC) или Science Citation Intex-у (SCI):
1. Атанасковић-Марковић М, Гавровић-Јанкуловић М, Јанков Р М, Вучковић О, Несторовић
B. Food allergy to pork meat. Allergy 2002;57:960-961.
2. Атанасковић-Марковић М, Гавровић-Јанкуловић М, Ћирковић Величковић Т, Вучковић О, Тодорић Д.
Type-I hypersensitivity to ceftriaxone and cross- reactivity with cefalexin and ampicillin.Allergy 2003;58:6:537-8.
3. Атанасковић-Марковић М, Ћирковић Величковић Т, Гавровић-Јанкуловић М, Ивановски П, Несторовић Б.
A case of selective IgE-mediated hypersensitivity to ceftibuten. Allergy 2005;60:11:1454.
4. Атанасковић-Марковић М, Чирковић Величковић Т, Гавровић-Јанкуловић М, Вучковић О, Несторовић Б. Authors reply to beta-lactam allergy in children. Pediatr Allergy Immunol 2006;17:639-640.
5. Valluzzi RL, Romano A. Tolerability of imipenem in children with IgE-mediated
hypersensitivity to penicillins. J Allergy Clin Immunol 2009;124:167-9.

Рад у часопису који је укључен у базу података MEDLINE:
1. Атанасковић-Марковић М, Несторовић Б. Алергија на цефалоспоринске антибиотике у дечјем узрасту. Srp Arh Celok Lek 2003;131:127-130.
2. Атанасковић-Марковић М, Несторовић Б. Хипосензибилизација вакцином против дифтерије, тетануса и пертусиса. Srp Arh Celok Lek 2003;131:427-431.
3. Атанасковић-Марковић М, Гавровић-Јанкуловић М, Цирковић Велицковић Т, Вуцковић О, Ивановски П, Несторивић Б, Цутурило Г, Симић Д. Intraoperative anaphylactic shock in a child with no history of tipe I hypersensitivity. Iran J Allergy Asthma Immunol. 2008;7:97-9.
4. Милојевић И, Симић Д, Марковиц М, Атанасковић-Марковић М, Милошевић К, Трифуновић Б. Anaphylactic reaction during general anaesthesia associated with positive skin test to fentanyl. Anaesth Intensive care 2009;37:502-3.

Цео рад у часопису који није укључен у горе поменуте базе података:
1. Атанасковић М, Несторовић Б. Алергија на пеницилинске и цефалоспоринске антибиотике у дечјем узрасту. Анали 1997;2(3):58-60.
2. Атанасковић-Марковић М. Аqуа Марис и алергијски ринитис-искуства из клиничке праксе. ББ Информатор 2006;132:22-24.
3. Санковић-Бабић С, Атанасковић-Марковић М, Косановић Р. Алергије и секреторни отитис медија. Acta Med Sal 2008;37(2):166-170.