Ћирилица / Latinica

Проф. др Милош Јешић

Пронађите доктора

Одаберите поље за претрагу

Ужа специјалност: Неонатологија

Област делатности: Неонатологија

Наставно звање: Редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду, катедра педијатријеНаучно-истраживачка делатност: Неонатологија

Биографија:
A. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ
Име, средње име и презиме: Милош, Мирослав, Јешић
Датум и место рођења: 20.07.1964. г, Београд
Установа где је запослен: Медицински факултет Универзитета у Београду, Универзитетска дечја клиника, Тиршова 10, Београд
Звање / радно место: доцент, Катедра педијатрије / Служба неонатологије
Научна област: неонатологија, педијатрија

Б. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА
Основне студије
Назив установе: Медицински факултет Универзитета у Београду
Место и година завршетка: Београд, 1990. г
Магистеријум
Назив установе: Медицински факултет Универзитета у Београду
Место, година завршетка и чланови комисије: Београд, 1999. г, Проф. др Томислав Јовановић, Проф. др Свјетлана Маглајлић и Проф. др Рашко Степановић, ментор.
Наслов магистарског рада: „Фактори тежине и исхода асфиктичне болести плућа новорођенчета“
Ужа научна област: пулмологија
Докторат
Назив установе: Медицински факултет Универзитета у Београду
Место и година одбране и чланови комисије: Београд, 2001. г, Проф. др. Томислав Јовановић, Проф. др Недељко Радловић, Проф. др Свјетлана Маглајлић, ментор
Наслов дисертације: „Процена гасних анализа капиларне крви код новорођенчади са нормалном респираторном функцијом“
Ужа научна област: неонатологија
Досадашњи избори у наставна и научна звања
Асистент 2000. г, други избор за асистента 2004, трећи избор за асистента 2008. г. Избор за доцента 2009. г.

Објављени радови:
Рад у часопису који је индексиран у Current Contents-u (CC) или Science Citation Index-у (SCI):
1. Степановић С, Лазаревић Г, Јешић М, Кош Р. Meropenem therapy failure in Listeria monocytogenes infection. Eur J Clin Microbiol Infect Dis, 2004;23:484-486.
2. Степановић С, Вуковић Д, Јешић М, Ranin L. Influence of Acetylsalicylic Acid (Aspirin) on Biofilm Production by Candida Species. Journal of Chemotherapy, 2004;16:134-138.
3. Јешић МД, Сајић С, Јешић ММ, Маринга М, Мицић Д, Нецић С. A case of new mutation in maturity-onset diabetes of the young type 3 (MODY 3) responsive to a low dose of sulphonylurea. Diabetes Res Clin Pract, 2008;81(1):e1-3.
4. Јешић ММ, Јешић МД, Маглајлић С, Сајић С, Нецић С. Successful sulfonylurea treatment of a neonate with neonatal diabetes mellitus due to a new KCNJ11 mutation. Diabetes Res Clin Pract. 2010
5. Јешић ММ, Јешић МД, Крстајић Т, Вујновић З, Чутура Н, Маглајлић С. Reference Values of Capillary Blood Saturation in Neonates and its Difference from Pulse Oximetry. Srp Arh Celok Lek, 2010;138(5-6):297-299.

Рад у часопису који је укључен у базу података MEDLINE:
1. Јешић М, Маглајлић С. Цриглер-Најјар тип И: терапијске дилеме. Срп Арх Целок Лек, 2000;11-12:389-392.
2. Јешић М, Јешић М, Сајић С, Маглајлић С, Нецић С, БојићВ. Некласична конгенитална адренална хиперплазија узрокована дефицитом 21-хидроксилазе. Срп Арх Целок Лек, 2004;суплемент 1:106-108.
3. Грковић С, Јешић М, Јешић М, Маглајлић С. Рубинштајн-Тејбијев синдром. Срп Арх Целок Лек, 2004;суплемент 1:109-110.
4. Маглајлић С, Јешић М, Нецић С, Лукач М, Синђић С, Јешић М, Вујовић Д. Перзистентна хиперинсулинемијска хипогликемија новорођенчета. Срп Арх Целок Лек, 2004;суплемент 1:97-100.
5. Синђић С, Лукач М, Лукач Р, Радловић Н, Лековић З, Јешић М, Маглајлић С, Мандић М. Конгенитална хијатусна хернија удружена с рефлуксном стенозом једњака. Срп Арх Целок Лек, 2004;суплемент 1:45-48.
6. Јешић М, Јешић М, Маглајлић С, Лукач М, Синђић С, Вујовић Д, Грковић С. Иницијална антибиотска терапија неонатусне сепсе. Срп Арх Целок Лек, 2004;суплемент 1:49-53.
7. Јешић М, Јешић М, Сајић С, Маглајлић С, Томановић М, Нецић С. Пролазни псеудохипопаратиреоидизам код новорођенчади. Срп Арх Целок Лек, 2007;9-10:566-568.

Поглавља у књигама, уџбеницима и практикумима:
1. Јешић М. Акутни хидроелектролитни и ацидобазни поремећаји у деце. УРГЕНТНА МЕДИЦИНА, Обележја:Београд, 2002;916-928.
2. Јешић М. Физикални преглед новорођенчета и процена гестације. Педијатрија за студенте медицине, Медицински факултет Универзитета у Београду:Београд, 2010; 143-149.
3. Јешић М. Некротични ентероколитис, Педијатрија за студенте медицине, Медицински факултет Универзитета у Београду:Београд, 2010; 172.
4. Јешић М. Неонатални поремећаји коагулације. Медицински факултет Универзитета у Београду:Београд, 2010;176-177.

Монографије:
1. Јешић М. Ацидобазна хомеостаза новорођенчета. Задужбина Андрејевић:Београд, 2003.