Ћирилица / Latinica

Проф. др Нада Крстовски

Пронађите доктора

Одаберите поље за претрагу

Ужа специјалност: Хематологија

Област делатности: Педијатријска хематологија и онкологија

Наставно звање: Асистент Медицинског факултета Универзитета у Београду, катедра педијатријe

Научно-истраживачка делатност: Педијатријска хематологија и онкологија

Чланство у струковним организацијама:
1. Српско лекарско друштво
2. Интерсекцијски одбор за дечју хематологију и онкологију Српског лекарско друштво
3. SIOPEL (International Society of Pediatric Oncology – Childhood Liver Tumours Study Group)

Биографија:
Образовање:
• 2009. Докторат: Прогностички значај мутација у генима заFLT3 i MLL у деце оболеле од акутне леукемије. Медицински факултет, Универзитет у Београду
• 2000. Магистарски рад: Цитолошке, цитохемијске и имунофенотипске карактеристике акутних леукемија дечјег доба са посебним освртом на естеразе. Медицински факултет, Универзитет у Београду
• 1997. Специјалистички испит из педијатрије
• 1991. Медицински факултет, Универзитет у Београду, просечна оцена 9,32
Стипендије и усавршавања:
• 2006 Студијски боравак,“St Anna Kinderspital“, Беч, Аустрија
• 2003 Студијски боравак, Универзитетска болница Грац, Аустрија,“Modern protocol of Chemotherapy and BMT in patients with Leukemia“
• 2002, 2004 Салзбуршки семинари, педијатријска онкологија,
• 2000, SIOP-ESO-ASPO курс дечје онкологије за последипломце, Европска школе онкологије, Амстердам, Холандија
• 1997, 1998 “Visiting Fellow“, одељење хематологије, “St Gerardo Hospital“, Универзитет у Милану, Италија
Кретање у служби:
• 2004 – асистент, катедра педијатрије, Медицински факултет, Универзитет у Београду
• 1997. специјалиста педијатар, Служби за хематологију и онкологију, Универзитетска дечја клиника, Београд
• 1993.-1997. год. специјализација педијатрије, Универзитетска дечја клиника, Београд
• 1992.-1993. год. доктор медицине, Универзитетска дечја клиника, Београд

Одабрани радови:
1. Брасанац Д, Јанић Д, Боричић И, Јовановић Н, Докмановић Л: Retroperitoneal kaposiform hemangioendothelioma with tufted andioma-like features in an infant with Kasabach-Merrit syndrome. Pathology International 2003;53:627-631.
2. Јанић Д, Јовановић Н, Докмановић Л, Брашанац Д, Смољанић З, Лазић Ј, Родић П. Myeloid sarcoma presenting with bilateral proptosis and kidney infiltration.Pediatr Hematol Oncol. 2007;24(2):141-8.
3. Јанић Д, Брдар Р, Кристић З, Јовановић Н, Докмановић Л, Родић П, Петронић И, Антовић Ј. Successful concurrent triple surgery in an adolescent patient with haemophilia A and inhibitors treated with recombinant factor VIIa. Haemophilia. 2007;13(2):214-6.
4. Докмановић Л, Урошевић Ј, Јанић Д, Јовановић Н, Петручев Б, Тошић Н, Павловић С. Analysis of thiopurine S-methyltransferase polymorphism in the population of Serbia and Montenegro and mercaptopurine therapy tolerance in childhood acute lymphoblastic leukemia. Ther Drug Monit. 2006;28(6):800-6.
5. Јанић Д, Докмановић Л, Јовановић Н, Лазић J. T-cell Acute Lymphoblastic Leukemia in a Child With Ataxia-telangiectasia: Case Report. J Pediatr Hematol Oncol.2007Oct;29(10):713-715.
6. Јанић Д, Лонцаревић С, Крстовски Н, Докмановић Л, Лазић Ј, Родић П. Bone marrow findings in juvenile idiopathic arthritis. Pediatr Hematol Oncol. 2008;25(6):575-81.
7. Јанић Д, Смољанић З, Крстовски Н, Докмановић Л, Родић П. Ruptured intramural intestinal hematoma in an adolescent patient with severe hemophilia A. Int J Hematol 2009;89(2):201-3.
8. Јанић Д, Брасанац Д, Крстовски Н, Докмановић Л, Лазић Ј, Крстић З. The use of recombinant activated factor VII during major surgery in a child with Kasabach-Merritt syndrome. Paediatr Anaesth. 2009 Feb;19(2):177-9.
9. Лазић Ј, Тошић Н, Докмановић Л, Крстовски Н, Родић П, Павловић С, Јанић Д. Clinical features of the most common fusion genes in childhood acute lymphoblastic leukemia. Med Oncol. 2009 Jun 2.
10. Крстовски Н, Тошић Н, Јанић Д, Докмановић Л, Кузмановић М, Спасовски В, Павловић С. Incidence of FLT3 and nucleophosmin gene mutations in childhood acute myeloid leukemia: Serbian experience and the review of the literature. Med Oncol.2009 Jun 26.
11. Јанић МД, Брасанац ЦД, Јанковић ЈС, Докмановић БЛ, Крстовски РН, Крагуљац Куртовић ЈН. Rapid regression of lymphadenopathy upon rapamycin treatment in a child with autoimmune lymphoproliferative syndrome. Pediatr Blood Cancer. 2009 Dec;53(6):1117-9.
12. Костић М, Пецо-Антић А, Панић Љ, Јовановић Н, Пејчић И, Крушчић Д, Јовановић О, Петровић И, Поповић-Роловић М: Дисфункција мокраћне бешике и везикоуретерални рефлукс у пацијената са енурезом. Srp Arh Celok Lek 1996; 124(1): 88-9.
13. Пецо-Антић А, Настић-Мирић Д, Поповић-Роловић М, Адања Г, Костић М., Јовановић Н, Париповић В: Значај ендотелина у акутној инсуфицијенцији бубрега. Срп Арх Целок Лек 1995; 123(11-12):286-90.
14. Јанић Д, Докмановић Л, Јовановић Н, Шкорић Д, Лазић Ј: Резултати лечења деце оболеле од акутне лимфобластне леукемије по модификованом БФМ протоколу.
Srp Arh Celok Lek 2004;132 Suppl 1:17-22.
15. Јовановић Н, Јанић Д, Докмановић Л, Шкорић Д, Лазић Ј: Учесталост и особине хепатитиса Б у деце оболеле од малигних болести. Srp Arh Celok Lek. 2005 Jul-Aug;133(7-8):353-7.
16. Крстовски Н, Јанић Д, Докмановић Л, Брдар Р. Клиничке одлике и преживљавање деце са хистиоцитозом Лангерхансових ћелија. Srp Arh Celok Lek. 2008;136(9-10):514-8.
17. Докмановић Л, Јанић Д, Крстовски Н, Зукић Б, Тошић Н, Павловић С. Значај одредјивања генотипа тиопурин С-метилтрансферазе код деце са акутном лимфобластном леукемијом током фазе одржавања. Srp Arh Celok Lek 2008; 136(11-12):609-616.
18. Јанић Д, Петронић И, Докмановић Л, Крстовски Н, Лазић Ј, Родић П. Примена активираног рекомбинантног фактора ВИИ током физикалне рехабилитације деце са хемофилијом и инхибиторима Srp Arh Celok Lek. 2008;136 Suppl 3:226-230.
19.Јанић Д. Докмановић Л, Крстовски Н, Родић П, Лазић Ј, Смољанић Ж. Лечење псоас хематома код болесника са хемофилијом и инхибиторима. Srp Arh Celok Lek. 2008;136 Suppl 3:222-225.
20. Крстовски Н, Јанић Д, Докмановић Л, Смољанић Ж, Сретеновић А, Вуканић Д. Клиничке одлике и преживљавање деце са хепатобластомом – искуства једног центра. Srp Arh Celok Lek 2008; 136(11-12):603-609.
21. Јанић Д, Радловић Н, Докмановић Л, Крстовски Н, Лековић З, Јанковић С, Ристић Д. Hiper-IgM синдром код дечака са рекурентном пнеумонијом и хепатоспленомегалијом.Srp Arh Celok Lek 2009;137(1-2):81-85.
22. Крстовски Н, Радловић Н, Јанић Д, Докмановић Л, Смољанић З, Сретеновић А.Успешно лечење другог рецидива хепатобластома – приказ болесника Acta Chir Iugosl. 2009;56(2):105-8..
23. Лазић Ј, Докмановић Л, Крстовски Н, Предојевић Ј, Тошић Н, Павловић С, Јанић Д. Imunoglobulin genes and T cell receptors as molecular markers in children with acute lymphoblastic leukemia. Srp Arh Celok Lek 2009 137(7-8):384-90.
24. Јанић Д, Јовановић Н, Бојић В, Цветковић П: Клиничке манифестације медијастиналних тумора у деце оболеле од малигних лимфома. Deč.Pulm. 1995; 3(1-2):57-62.
25. Цветковић П, Стојимировић Е, Јанић Д, Вуковић И, Јовановић Н, Гебауер Е, Крстић Р, Константинидис Н.: Treatment of pediatric acute lymphoblastic leukemia: The results of YU 0184 and 0187 protocols. Bilt Hematol 1995; 23(1-2):43-46.
26. Јовановић Н, Јанић Д, Докмановић Л, Лазић Ј, Родић П: Фебрилно дете дијагностичко- терапијски приступ. Општа медицина 2005; 11 (3-4):216-219.
27. Шкорић Д, Синђић М, Balint B, Петаков М, Стојимировић Е, Родић П, Јовановић Н: Савремене могућности коришћења умбиликалне крви као извора за трансплантацију матичне ћелије хематопоезе. Bilt Transfuziol 2004;50(1-2):123-126.
28. Докмановић Л, Јанић Д, Крстовски Н: Фармакогеномика у терапији акутних леукемија деце. Bilt Hematol 2007; 35(1/2):5-9.
29. Јанић Д, Докмановић Л, Крстовски Н, Шкорић Д, Лазић Ј, Родић П:Токичност терапије два различита протокола за акутну лимфобластну леукемију у деце.Bilt Hematol 2007; 35(1/2):16-20.
30. Крстовски Н, Јанић Д, Докмановић Л. Childhood acute myeloid leukaemia. Journal of Pediatric Sciences. 2010;2(3):e23.
31. Синђић-Антуновић С, Крстајић Т, Вукабнић Д, Јовановић Н, Маглајлић С, Смољанић З, Лукач М. Neonatal adrenal hemorrhage in underlying congenital neuroblastoma. 8th Worlod congress of Peribatal Medicine, Florence, Italy, Sep 9-13, 2007.
32. Павловић С, Јанић Д, Јовановић Н, Тошев О, Цветковић П: Повећање учесталости хоспитализације деце због тешке хипохромне анемије. Први конгрес педијатара СР Југославије. Зборник радова, Ниш, 1994, 60-61.
33. Јовановић Н, Јанић Д, Цветковић П, Павловић С.: Хеморагијски синдром као проблем интензивне терапије у педијатрији. Први конгрес педијатара СР Југославије. Зборник радова. Ниш, 1994; 422-423.