Српски | Srpski | English

пулсни оксиметар М-24/2017

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Јавна набавка мале вредности бр. М-24/2017.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – пулсни оксиметар за потребе Службе за ендокрионологију

Пoзив за подношење понуда, М-24-2017
Конкурсна документација, ЈН М-24-2017
Обавештење о закљученом уговору Superlab