Српски | Srpski | English

пулсни оксиметри М-11/2017

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. М-11/2017.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – пулсни оксиметри за потребе Универзитетске дечје клинике.

Пoзив за подношење понуда, М-11-2017
Конкурсна документација, ЈН М-11-2017
Обавештење о закљученом уговору Superlab