Српски | Srpski | English

пулсни оксиметри М-55/2018.

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ_
Јавна набавка мале вредности бр. М-55/2018.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – пулсни оксиметри за потребе Универзитетске дечје клинике

Poziv za podnošenje ponuda, М-55-2018
Коnkursna dokumentacija, ЈН М-55-2018
Odluka o dodeli ugovora, JN M-55-2018
Обавештење о закљученом уговору Суперлаб, JН М-55-2018