Ћирилица / Latinica

Развој говора и разумевања код деце

Центар за хирургију

Развој говора и разумевања код деце

Првих 1000 дана живота вашег детета је кључно за развој и постизање пуних потенцијала у различитим областима психомоторног развоја. Када говоримо о раном развоју мислимо на комуникацију, учење, односе са људима и како дете разуме оно што му говорите, како вам ставља до знања шта жели, на слух и вид детета, на грубу и фину моторика то јесте начин на који дете користи шаке и прсте те покреће ноге, руке и труп као и начин изражавања осећања и како се игра.
Динамика развоја говора, слуха и језика је различита за свако дете, али ипак постоје одређене способности које би дете требало да развије до одређеног узраста. Тако, што се тиче комуникације, дете од 6 месеци треба да гуче односно продукује самогласнике и сугласнике ‘га’ и ‘де’; дете од годину дана треба да говори бар једну реч са значењем, а да са две године користи реченице од две речи попут: ,,Мама кекс’’,или ,,Дај воде’’.
Веома је важно да дете успоставља поглед очима и прати кад му се обраћате већ у прва три месеца живота, да се постепено развија разумевање речи и једноставних наредби на узрасту од 10 – 12 месеци, док од друге године, очекујемо да већину својих потреба и жеља исказује речима и прикладним гестовима.
Уколико приметите да ваше дете другачије комуницира од наведеног или одступа од својих вршњака обратите се педијатру, неурологу или психологу. Што пре приметите одступања и јавите се то су боље шансе да развој детета усмеримо у правом смеру и да дете сустугне вршњаке или да развије максималне способности у оквиру својих могућности.
Веома је важно да не подлегнете објашњенима типа: ,,И тата је касно проговрио, а после нико није могао да га заустави”, или ,,Ма дете је лењо и размажено”. Иако кашњења у развоју могу бити део нормалног развоја, саветујемо вас да сваку сумњу проверите са стручњаком. Процена развоја се ради различитим тестовима који су занимљиви за дете и пружају могућност родитељу да овлада основним вештинама за подстицање развоја детета.
Оно што треба свакако да радите како би сте подстакли што бољи развој говора свог детета, без обзира да ли дете заостаје или има правилан развој, јесте да све активности које обављате око њега пратите говором, да говорите довољно споро и разговетно и не тепате много те да понављате оно што ваше дете изговара стварајући од тога својеврсну игру. Именујте објекте у окружењу и са децом читајте књиге прилагођене његовом узрасту. Сасвим малом детету треба показивати сликовнице и именовати животиње, биљке и предмете на њима, док на узрасту од годину и по треба читати кратке приче.
Развој говора вашег детета је битан, јер речима оно изражава своје потребе и ступа у контакт са својом околином те омогућава да пратите његов развој даље.
За остваривање пуних потенцијала у одраслом добу, кључно је сваки евентуални проблем уочити на време и интервенисати на најранијем узарсту.
За додатне информације обратите се Кабинету за клиничку психологију на 011 20 60 689 или мејл: ranirazvoj@udk.bg.ac.rs