Српски | Srpski | English

резерви део за Ultracision генератор – ручица са сивим каблом за ручну активацију В-73/2018

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-73/2018, није обликован по партијама.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – резерви део за Ultracision генератор – ручица са сивим каблом
за ручну активацију за потребе Универзитетске дечје клинике.

Poziv za podnosenje ponuda, JN V-73-2018
Кonkursna dokumentacija , JN V-73-2018
Кonkursna dokumentacija JN V-73-2018 Izmena 1
Odluka o dodeli ugovora, JN V 73-18
Обавештење о закључењу уговора
Обавештење о закљученом уговору Beocompass