Српски | Srpski | English

резервни делови за апарат за ангиографију „Axiom Artis DFC Siemens“ В-57/2017

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-57/2017, није обликован по партијама.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – резервни делови за апарат за ангиографију „Axiom Artis DFC
Siemens“ Универзитетске дечје клинике

Poziv za podnosenje ponuda, JN V-57-2017
Конкурсна документација, JN V-57-2017
Кonkursna dokumentacija Izmena , JN V-57-2017
Odluka o dodeli ugovora, JN V-57-2017
Оbavestenje o zakljucenom ugovoru – JN B-57-2017 – сименс халтцаре