Српски | Srpski | English

резервни делови за видео гастроскоп ЕГ-2790К В-68/2017

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-68/2017, није обликован по партијама.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – резервни делови за видео гастроскоп ЕГ-2790К
Универзитетске дечје клинике

Poziv za podnosenje ponuda, JN V-68-2017
Konkursna dokumentacija, JN V-68-2017
Odluka ododeli ugovora, JN V-68-2017
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ v-68 беолек