Српски | Srpski | English

резервни део за апарат за магнетну резонанцу М-09/2018

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. М-09/2018.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – резервни део за апарат за магнетну резонанцу за потребе Универзитетске дечје клинике.

Пoзив за подношење понуда, М-09-2018
Конкурсна документација, ЈН В-09-2018
Одговор на питање 1, ЈН М-09-2018

Измена Конкурсне документације 1, ЈН М-09-2018
Обавештење о продужењу рока за поднoшење понуда 1
Одлука о додели уговора, ЈН М-09-2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ м-09-2018 медицом