Српски | Srpski | English

резервни део за апарат CT скенер “Somatom Emotion 16/Siemens” М-24/2018

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. М-24/2018.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – резервни део за апарат CT скенер “Somatom Emotion 16/Siemens” за потребе Универзитетске дечје клинике.

Пoзив за подношење понуда, М-24-2018
Конкурсна документација, ЈН М-24-2018
Одлука о додели уговора, ЈН М-24-2018