Српски | Srpski | English

резервни део за колоноскоп В-65/2017

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-65/2017.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – резервни део за колоноскоп за потребе Универзитетске дечје клинике

Позив за подношење понуда, ЈН В-65-2017
Конкурсна документација, ЈН В-65-2017
Odluka o dodeli ugovora.Jn V-65-2017
Обавештење о закљученом уговору в-65-2017 беолек