Српски | Srpski | English

резервни део за покретни рендген апарат „Philips Pulsara“ В-66/2017

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-66/2017.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – резервни део за покретни рендген апарат „Philips Pulsara“ Универзитетске дечје клинике.

Позив за подношење понуда, ЈН В-66-2017
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка, ЈН В-66-2017
Одлука о додели уговора, ЈН П-13-2017