Српски | Srpski | English

резервни део за рендген апарат “Visaris Vision C” В-62/2018

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-62/2018.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – резервни део за рендген апарат “Visaris Vision C” за потребе Универзитетске дечје клинике

Позив за подношење понуда, В-62-2018
Конкурсна документација, ЈН В-62-2018
Обавештење о закљученом уговору Visaris