Српски | Srpski | English

резервни део за рендген апарат „Visaris Vision C“ М-36-2018

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. М-36/2018.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – резервни део за рендген апарат „Visaris Vision C“ за потребе Универзитетске дечје клинике.

Пoзив за подношење понуда, М-36-2018
Конкурсна документација, ЈН М-36-2018
Одговор на питање 1, ЈН М-36-2018
Измена Конкурсне документације 1, ЈН М-36-2018

Обавештење о продужењу рока за поднoшење понуда 1
Одлука о обустави поступка, ЈН М-36-2018
Обавештење о обустави поступка М-36-2018