Српски | Srpski | English

резервни део за ултразвучни апарат „Philips-Sonos 5500 В-39/2017

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-39/2017, није обликован по партијама.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – резервни део за ултразвучни апарат „Philips-Sonos 5500.

Poziv za podnosenje ponuda, JN V-39-2017
Konkursna dokumentacija, JN V-39-2017
kONKURSNA DOKUMENTACIJA – IZMENA 1. JN V-39-2017
Odluka o dodeli ugovora, JN V-39-2017
Оbavestenje o zakljucenju ugovora, JN V-39-2017