Српски | Srpski | English

резервни деo за магнетну резонанцу произвођача „Philips“ В-54/2019

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-54/2019, није обликован по партијама.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – резервни деo за магнетну резонанцу произвођача „Philips“ за
потребе Универзитетске дечје клинике.

Poziv za podnosenje ponuda, JN V-54-2019
Konkursna dokumentacija, JN V-54-2019
Izmena 1 – Konkursne dokumentacije, JN V-54-2019
Izmena 2 – Konkursne dokumentacije, JN V-54-2019
Odluka o dodeli ugovora, JN V-54-2019
Обавештење о закљученом уговору Medicom