Српски | Srpski | English

санитетски потрошни материјал В-16/2019

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-16/2019.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – санитетски потрошни материјал за потребе Универзитетске дечје клинике, обликована по партијама

Позив за подношење понуда, В-16-2019
Конкурсна документација, ЈН В-16-2019
Одговор на питање 1, ЈН В-16-2019

Одговор на питање 2, ЈН В-16-2019
Одговор на питање 3, ЈН В-16-2019
Одговор на питање 4, ЈН В-16-2019

Измена конкурсне документације 1, ЈН В-16-2019
Обавештење о продужењу рока за поднoшење понуда 1
Одговор на питање 5, ЈН В-16-2019
Odluka o dodeli ugovora, JN V-16-19

Odluka o obustavi postupka, JN V-16-19
Обавештење о закљученом уговору ТТ Медик
Oбавештење о обустави поступка

Oбавештење о обустави поступка
Обавештење о закљученом уговору SN Medic
Обавештење о закљученом уговору Инел Медик

Обавештење о закљученом уговору Стига
Обавештење о закљученом уговору Laviefarm
Обавештење о закљученом уговору Бавако
Обавештење о закљученом уговору Синофарм
Обавештење о закљученом уговору Kardiomed