Српски | Srpski | English

сетови за CRRT В-79/2018

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-79/2018.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – сетови за CRRT за потребе Универзитетске дечје клинике

Позив за подношење понуда, В-79-2018
Конкурсна документација, ЈН В-79-2018
Одлука о додели уговора, ЈН В-79-2018
Обавештење о закљученом уговору Medicon