Српски | Srpski | English

ситна медицинска опрема М-20/2017

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Јавна набавка мале вредности бр. М-20/2017.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – ситна медицинска опрема за потребе Универзитетске дечје клинике

Пoзив за подношење понуда, М-20-2017
Конкурсна документација, ЈН М-20-2017
Обавештење о продужењу рока за поднoшење понуда 2
Измена конкурсне документације 1, ЈН М-20-2017
Одговор на питање 1, ЈН М-20-2017
Одлука о додели уговора, ЈН М-20-2017
Одлука о обустави поступка, ЈН М-20-2017