Ћирилица / Latinica

Служба кардиологије

kardiologija-web

Начелник службе – одељења:  Проф. др Војислав Парезановић

ОДЕЉЕЊЕ КАРДИОЛОГИЈЕ

Доктори:
Проф. др Милан Ђукић
Асс. др Игор Стефановић
Др Маја Бијелић
Др Андрија Павловић

Др Маја тркуља

Главна медицинска сестра: мс Јасмина Максимовић
Број телефона: 011/2060-715
Време посете: 13 – 14 часова

ДВЕНА БОЛНИЦА КАРДИОЛОГИЈЕ
Шеф дневне болнице:
Асс. др  Игор Стефановић

Медицинска сестра:мс Јасмина Максимовић
Број телефона: 011/2060-715

ОДСЕК ЗА НЕИНВАЗИВНУ КАРДИОЛОШКУ ДИЈАГНОСТИКУ
Шеф кабинета:
Асс. др  Игор Стефановић

Медицинска сестра: вмс Драгана  Љубојевић
Број телефона: 011/2060-680

ОДСЕК ЗА ИНВАЗИВНУ ДИЈАГНОСТИКУ И ИНТЕРВЕНТНЕ ПРОЦЕДУРЕ
Шеф кабинета:
Проф. др Милан Ђукић

Главни медицински техничар: ВРТ Владе Живковић
Број телефона: 011/2060-618

ОДСЕК ЗА ПОРЕМЕЋАЈЕ СРЧАНОГ РИТМА, ЕЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЈУ И ПЕЈС-МЕЈКЕР
Шеф кабинета:
Асс. др Горан Вукомановић

Медицинска сестра: мс Сузана Ђокић
Број телефона: 011/2060-682