Српски | Srpski | English

Служба нефрологије

nefrologija-final

Шеф службе: Проф. др Мирјана Костић

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФУНКЦИОНАЛНУ НЕФРОЛОШКУ ДИЈАГНОСТИКУ И ПЕРИТОНЕАЛНУ ДИЈАЛИЗУ

Шеф одељења: Доц. др Душан Париповић

Доктори:
Мр сци. мед. Гордана Милошевски Ломић

Главна медицинска сестра: вмс Драгана Манџукић
Број телефона: 011/2060-705
Време посете: 13 – 14 часова

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ХЕМОДИЈАЛИЗУ ТРАНСПЛАТАЦИЈУ БУБРЕГА „ПРОФ. ДР МИЛЕНА ПОПОВИЋ – РОЛОВИЋ“

Шеф одељења: Доц. др Бранкица Спасојавић

Доктори:
Др спец. Ивана Гојковић
Кл. асист. др мирјана Цветковић

Главни техничар: Милић Јоксимовић

Број телефона: 011/2060-765

АМБУЛАНТА ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЈУ БУБРЕГА КОД ДЕЦЕ

Медицинска сестра: вмс Сандра Тројановић
Број телефона: 011/2060-665