Ћирилица / Latinica

Служба ендокринологије

endokrinologija

Начелник службе – одељења:Проф. др Вера Здравковић

ОДЕЉЕЊЕ ЕНДОКРИНОЛОГИЈE
Доктори:

Проф. др Вера Здравковић
Мр сци. мед. Владислав Бојић
Доц. др Маја Јешић
Др спец. Смиљка Ковачевић

ДНЕВНА БОЛНИЦА ЕНДОКРИНОЛОГИЈЕ
Шеф дневне болнице:
Проф. др Вера Здравковић

Главна медицинска сестра: вмс Милена Грујић
Број телефона: 011/2060-701
I спрат

 

Време посете: 13 – 14 часова