Српски | Srpski | English

смрзнуто поврће П-01/2019

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понудa
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – смрзнуто поврће за потребе Универзитетске дечје клинике, који имају карактер хитних и неодложних, број П-01/2019

Обавештење о покретању преговарачког поступка
Конкурсна документација, П-01-2019
Одлука о додели уговора, ЈН П-01-2019
Обавештење о закљученом уговору Bookmark