Српски | Srpski | English

софтвер за антивирусну заштиту Eset, NOD 32 М-20/2018

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. М-20/2018.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – софтвер за антивирусну заштиту Eset, NOD 32 за потребе Универзитетске дечје клинике

Пoзив за подношење понуда, М-20-2018
Конкурсна документација, ЈН М-20-2018
Odluka o dodeli ugovora, JN M-20-2018