Српски | Srpski | English

столарско браварски материјал М-12/2017.

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. М-12/2017.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – столарско браварски материјал за потребе одржавања објекта Универзитетске дечје клинике.

Пoзив за подношење понуда, М-12-2017
Конкурсна документација, ЈН М-12-2017
Одлука о додели уговора, ЈН М-12-2017
Обавештење о закљученом уговору