Српски | Srpski | English

столице за потребе Службе за радиолошку дијагностику М-23/2017

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Јавна набавка мале вредности бр. М-23/2017.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – столице за потребе Службе за радиолошку дијагностику

Пoзив за подношење понуда, М-23-2017
Конкурсна документација, ЈН М-23-2017
Измена Конкурсне документације, ЈН М-23-2017
Обавештење о продужењу рока за поднoшење понуда
Одлука о додели уговора, ЈН М-23-2017
Обавештење о закљученом уговору Elta 90 MS