Српски | Srpski | English

текуће поправке и одржавање климатизације и расхладних уређаја М-07/2019

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. М-07/2019.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуге – текуће поправке и одржавање климатизације и расхладних
уређаја Универзитетске дечје клинике

Poziv za podnošenje ponuda, JN M-07-19
Konkursna dokumentacija, ЈN М-07-2019
Odluka o dodeli ugovora, JN M-07-2019
Обавештење о закљученом уговору Frigo Pirke