Српски | Srpski | English

текуће поправке и одржавање климатизације и расхладних уређаја М-30/2018

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. М-30/2018.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 
Набавка услуге – текуће поправке и одржавање климатизације и расхладних уређаја Универзитетске дечје клинике

Конкурсна документација, ЈН М-30-2018
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора, ЈН М-30-2018
Обавештење о закљученом уговору