Српски | Srpski | English

текуће поправке и одржавање лифтова М-01/2019

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. М-01/2019.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуге – текуће поправке и одржавање лифтова Универзитетске дечје
клинике

Позив за подношење понуда
Кoнкурсна документација
Измена конкурсне документације, ЈН М-01-2019
Обавештење о продужењу рока за поднoшење понуда
Измена конкурсне документације 2, ЈН М-01-2019

Одговор на питање 1, ЈН М-01-2019
Обавештење о продужењу рока за поднoшење понуда 2
Одлука о додели уговора, ЈН М-01-2019
Обавештење о закљученом уговору Jefto