Српски | Srpski | English

текуће поправке и превентивноодржавање медицинске опреме произвођача „Draeger“ В-68/2018

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-68/2018.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуге – текуће поправке и превентивноодржавање медицинске опреме произвођача „Draeger“ Универзитетске дечје клинике са набавком нових (неупотребљаваних) резервних делова и потрошног материјала, обликована по партијама

Позив за подношење понуда, ЈН В-68-2018
Конкурсна документација, ЈН В-68-2018
Одлука о додели уговора, ЈН В-68-2018
Обавештење о закљученом уговору Драгер