Српски | Srpski | English

текуће поправке и превентивно одржавање медицинске опреме произвођача „Draeger“ В-78/2019

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-78/2019.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуге – текуће поправке и превентивно одржавање медицинске
опреме произвођача „Draeger“ Универзитетске дечје клинике са набавком
нових (неупотребљаваних) резервних делова и потрошног материјал

Poziv za podnošenje ponuda ЈN V-78-2019
Konkursna dokumentacija, JN V-78-19
Odluka o dodeli ugovora, JN V-78-19
Обавештење о закљученом уговору , ЈН В-78-2019