Српски | Srpski | English

текуће поправке и превентивно одржавање медицинске опреме произвођача „Draeger“ В-54/2017

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-54/2017.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуге – текуће поправке и превентивно одржавање медицинске опреме
произвођача „Draeger“ Универзитетске дечје клинике са набавком оригиналних
резервних делова и потрошног материјала

ЈН В-54-2017 Позив за подношење понуда,
Конкурсна документација, ЈН В-54-2017
Одговор на питање 1, ЈН В-54-2017
Измена конкурсне документације 1, ЈН В-54-2017
Обавештење о продужењу рока за поднoшење понуда
Измена конкурсне документације 2, ЈН В-54-2017
Одговор на питање 2, ЈН В-54-2017
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Обавештење свим учесницима