Српски | Srpski | English

текуће поправке и техничког одржавања ласера В-88/2017

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-88/2017.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуге – текуће поправке и техничког одржавања ласера „VBEAM2 и GYAG, Candela, USA“ за потребе Универзитетске дечје клинике

ЈН В-88-2017 Позив за подношење понуда
ЈН В-88-2017 Конкурсна документација
Одлука о додели уговора, ЈН В-88-2017
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ v-88-2017 Тривакс