Српски | Srpski | English

текуће поправке и техничког одржавања ласера „VBEAM2 и GYAG, Candela, USA“ В-81/2018

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-81/2018.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуге – текуће поправке и техничког одржавања ласера „VBEAM2 и
GYAG, Candela, USA“ за потребе Универзитетске дечје клинике

ЈН V-81-2018 Poziv za podnošenje ponuda
ЈН В-81-2018 Конкурсна документација
Odluka o dodeli ugovora JN V-81-2018
Обавештење о закљученом уговору B. Braun
Обавештење о закљученом уговору