Српски | Srpski | English

текуће поправке и техничко одржавање рендген апарата В-30/2017

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-30/2017.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуге – текуће поправке и техничко одржавање рендген апарата Универзитетске дечје клинике, обликована по партијама

ЈН В-30-2017 Позив за подношење понуда,
Конкурсна документација, ЈН В-30-2017
Одговор на питање 1, ЈН В-30-2017
Измена конкурсне документације 1, ЈН В-30-2017
Обавештење о продужењу рока за поднoшење понуда
Одлука о обустави поступка, ЈН В-30-2017
Одлука о додели уговора, ЈН В-30-2017
Обавештење о закљученом уговору, Visaris
Обавештење о закљученом уговору Medisal