Српски | Srpski | English

текуће поправке и техничко одржавање машине за вантелесни крвоток В-40/2017.

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-40/2017.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуге – текуће поправке и техничко одржавање машине за вантелесни крвоток Универзитетске дечје клинике

ЈН В-40-2017 Позив за подношење понуда,
Конкурсна документација, ЈН В-40-2017
Одговор на питање 1, ЈН В-40-2017
Измена конкурсне документације 1, ЈН В-40-2017
Обавештење о продужењу рока за поднoшење понуда
Одлука о додели уговора, ЈН В-40-2017