Српски | Srpski | English

текуће поправке и техничко одржавање клима уређаја М-29/2017

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. М-29/2017.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуга – текуће поправке и техничко одржавање клима уређаја

Poziv za podnosenje ponuda, JН М-29-2017
Konkursna dokumentacija, ЈН М-29-2017
Odluka o dodeli ugovora, Jn M-29-2017
Оbavestenje o zakljucenom ugovoru – JN M-29-2017 – FRIGO PIRKE