Српски | Srpski | English

текуће поправке и техничко одржавање рендген апарата В-74/2017

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-74/2017.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуге – текуће поправке и техничко одржавање рендген апарата произвођача „Wandong Medical Equipment Co. ltd

ЈН В-74-2017 Позив за подношење понуда,
Конкурсна документација, ЈН В-74-2017