Српски | Srpski | English

текуће поправке и техничко одржавање инфузионих и шприц пумпи В-69/2017

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Отворени поступак јавне набавке бр. В-69/2017.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуга – текуће поправке и техничко одржавање инфузионих и шприц
пумпи/ињектомата разних произвођача, по партијaма

Poziv za podnosenje ponuda, JN V-69-2017
Konkursna dokumentacija, JN V-69-2017
odluka o dodeli ugovora v-69